image

Kas sul on meile küsimusi?

Võta meiega ühendust kui soovid saada lisainformatsiooni või hinnapakkumist tööde teostamiseks.

Teede, tänavate ja platside aastaringne hooldus

Kvaliteetne teehooldus tagab turvalise teekonna meile kõigile. Kasutatavate töövõtete põhjal jagunevad hooldustööd suviseks ning talviseks.

Suvine teehooldus

Teehoolduse käigus puhastatakse tänavaid, kõnniteid ja parklaid prahist ja tolmust.

Pühkmeid kogutakse autoga või pühkimisseadme kogumiskonteinerisse. Olenevalt puhastatava pinna iseloomust kasutakse kas vaakumimuriga või mehaanilise seadmega pühkimist. Tolmu vältimiseks niisutatakse teepinda ka veega.

Tänavate pesemisel puhastatakse need tolmust ja liivast survepesuga.

Kruusakattega teede hooldamisel kastetakse teed tolmamise vältimiseks.

Traktoriga harjamist kasutatakse kohtades, kus liiva ja prahi kogus on suur. Vajadusel puhastatav pind ka eelniisutatakse, et vältida tolmamist.

Talvine teehooldus

Teehoolduse eesmärk on tagada ohutu liiklemine ka talvistes oludes.

Lumetõrje käigus eemaldatakse lumi teepinnalt, suure lume koguse või kitsa territooriumi puhul teostatakse lume äravedu, et tagada läbipääs ja ohutu liiklus.

Suuremate magistraalteede ja tänavate lumetõrjet teostatakse autosahaga, kõnniteedel kasutatakse sahk-harjaga traktoreid.

Libedustõrje eesmärk on teekatte haardeteguri suurendamine kloriidide, abrasiivmaterjalide või nende segude või kloriidide vesilahuste puistamisega, samuti teekatte haardeteguri suurendamine mehaanilise karestamisega.

Libedustõrjet teostatakse puisturseadmega. Peamiselt kasutatakse puistematerjalina kloriide (NaCl), liiva ja graniit- või paesõelmeid.

Käsitsi hooldust teostatakse kohtades, kus masinatega juurdepääs puudub – näiteks ülekäigurajad ja ühistranspordi ootealad.

Otsi leheküljelt